3Công ty Nông sản Bắc Kạn ký hợp tác với Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn triển khai mô hình trồng nghệ đến các huyện các huyện đã phối hợp với UBND các xã thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện trồng và chăm sóc, đảm bảo trồng phải sạch, không sử dụng các loại phân hóa học hoặc các chất kích thích tăng trưởng.không sử dụng phân hóa học, nghệ phải được trồng trên vùng núi cao, Năm 2018, toàn huyện Pác Nặm tiếp tục duy trì trồng với diện tích 50ha để cung ứng cho Công ty Nông sản Bắc Kạn, phía Công ty sẽ tiếp tục có văn bản cam kết về giá và bao tiêu sản phẩm với người dân.
Với lợi thế khí hậu thuận lợi nên năng suất, sản lượng, chất lượng tốt, có thể thấy cây nghệ khá phù hợp với nhiều diện tích đất sản xuất canh tác nông nghiệp của người dân Pác Nặm. Bởi vậy, chính quyền địa phương và người dân mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp đến đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm nghệ, chia sẻ lợi ích với người dân huyện Pác Nặm. Theo lãnh đạo huyện Pác Nặm, địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để các doanh nghiệp đến ký kết đầu tư và bao tiêu sản phẩm cho người dân./.