Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng nếu có lỗi sản phẩm:

  1. Hàng quý khách nhận được bị bể vỡ do quá trình vận chuyển
  2. Hàng bị lẫn sạn cát
  3. Hàng bị nấm mốc, quá hạn
  4. Hàng quý khách nhận được bị nhầm với sản phẩm khác
  5. Nhân viên giao hàng thu tiền chênh lệch so với thông báo của nhân viên bán hàng

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03(ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng !