chinh-sach-quy-dinh-chung

Kính chào quý khách,

Trước khi thực hiện việc giao dịch mua hàng trên website Tinh Nghệ Bắc Kạn, các bạn phải đồng ý với các quy định sau:

  1. Giới thiệu công ty
  2. Chính sách & quy định
  3. Hướng dẫn mua hàng
  4. Thanh toán & Giao hàng
  5. Chính sách vận chuyển
  6. Chính sách bảo mật thông tin

– Trong các trường hợp, khách hàng có thể tra cứu thông tin giao dịch qua email gửi vào hộp thư khách hàng đã đăng ký với Tinh Nghệ Bắc Kạn .

– Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho Tinh Nghệ Bắc Kạn qua đường dây nóng 0899 29 83 88 hoặc ghi lời nhắn tại http://tinhnghebackan.com.vn/lien-he

– Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

– Thông báo cho Tinh Nghệ Bắc Kạn về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 0899 29 83 88 hoặc lời ghi nhắn tại http://tinhnghebackan.com.vn/lien-he

– Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của chính sách đổi trả hàng tại  http://tinhnghebackan.com.vn/chinh-sach-doi-tra-hang-hoa

– Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại website Tinh Nghệ Bắc Kạn. Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

  1. Thông báo cho Tinh Nghệ Bắc Kạn qua đường dây nóng 0899 29 83 88 hoặc lời ghi nhắn tại http://tinhnghebackan.com.vn/lien-he
  2. Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó.

Giải quyết tranh chấp

– Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại website Tinh Nghệ Bắc Kạn hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Những quy định khác

– Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại website Tinh Nghệ Bắc Kạn.