Vị Khách hàng thân thiện của Tinh Nghệ Bắc , Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ trưởng ban chỉ đạo chương Trình Nông Thôn mới bên gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP Bắc Kan

sản phẩm đã được khách hàng trong và ngoài nước biết đến bởi uy tín và chất lượng

hình ánh sản phẩm trên chương trình thỜi sự vtv1