Vừa qua, tỉnh Bắc Kạn có 05 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018, do Cục Công thương địa phương thuộc Bộ Công Thương tổ chức. Trong đó có Tinh nghệ
sản phẩm uy tín và chất lượng sau 3 năm ra mắt thị trường luôn được khách hàng tin tưởng và ủng hộ bởi uy tín và chất lượng

Bằng và cúp cho xứng đáng cho sản phẩm uy tín chất lượng